Conventie of deconventie: geef het RIZIV uw keuze tijdig door ! (20-02)

De overeenkomst M18 werd gsiteren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  U hebt nu tot 21 maart de tijd om uw keuze (conventioneren of deconventioneren) door middel van uw eID kenbaar te maken via MyRiziv.

 

Ter herinnering: enkel  indien 40% van dekinesitherapeuten niet toetreedt tot de Overeenkomst kan de discriminatie in terugbetaling ten voordele van de patiënt worden afgeschaft !

De opheffing van de discriminatie bij de terugbetaling van patiënten geldt voor ALLE kinesitherapeuten, of ze nu als zelfstandige werken of in loondienst.

 

In het kader hiervan is Axxon dringend op zoek naar:

  • Kinesitherapeuten die sinds 2016 of vroeger gepensioneerd zijn, of niet langer werken als kinesitherapeut maar nog steeds op de RIZIV-site als status geconventioneerd of gedeconventioneerd staan
    Het is aan te bevelen dat die collega's  -in het kader van de opheffing van de discriminatie inzake terugbetaling voor de patiënt-  zich actief deconventioneren.
  • Naar personen die ons op de hoogte kunnen brengen van collega’s die spijtig genoeg zijn overleden en die nog op de RIZIV-site vermeld staan.
  • Afgestudeerde kinesitherapeuten in 2017, die geen praktijk hebben opgenomen of nog niet attesteren in de M-nomencaltuur: ook de-ze collega's zouden zich best deconventioneren om dezelfde reden als de gepensioneerde collega's.