CM Antwerpen bevraagt de kinesitherapeuten uit de provincie Antwerpen omtrent administratieve aangelegenheden (25-06).

De relatiebeheerders van CM Antwerpen en CM regio Mechelen-Turnhout willen de ziekenfondsadministratie met kinesitherapeuten onder de loep nemen en daar waar nodig optimaliseren.

Uw mening kennen over hun dienstverlening is daarbij essentieel. Zij hebben een online bevraging klaar, en zouden het op prijs stellen indien u deze wilt invullen.  

U krijgt de kans om uw mening kenbaar te maken i.v.m. adminisitratieve relaties met het ziekenfonds. Doen dus !

Volg onderstaande link om de bevraging in te vullen :

http://surveyanyplace.com/s/kine