Budget kinesitherapie voor 2016 officieel bekend (12-11)

De minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken stelt dat ze 408,3 miljoen euro heeft bespaard, maar ook voor 164,3 miljoen nieuwe initiatieven heeft gepland. De totale begroting voor de gezondheidszorg bedraagt 23,617 miljard euro in 2016.

De 'nieuwe initatieven' omvatten volgende maatregelen:

* 40,2 miljoen wordt opzij gezet voor de ziekenhuisinformatica in het kader van het 'Actieplan e-gezondheid';

*  25 miljoen voor maatregelen in het akkoord artsen-ziekenfondsen die de toegankelijkheid van de zorg, innovatieve behandelingen of EBM ondersteunen.

De minister trekt ook voor andere beroepsgroepen een budget uit:

* 10 miljoen voor de meest dringende behoeften bij de "paramedische" beroepen;

* 12 miljoen voor de permanentietoeslagen bij de ambulancediensten.

Andere maatregelen:

*  4 miljoen euro voor 'oncofreezing' (het invriezen van spermatozoïden en eicellen - of eistokweefsel - bij jonge patiënten);

* 4,68 miljoen euro voor patiënten met een 'dubbel diagnose' in de geestelijke gezondheidszorg;

* 2,71 miljoen voor stamceltransplantatie (betere terugbetaling van bepaalde prestaties dankzij een beter georganiseerde financiering van stamcelbanken);

* 1,17 miljoen voor transgenders (betere multidisciplinaire omkadering).

De besparingsmaatregelen:

* 82,4 miljoen werd weggesnoeid uit de indexmassa van de honoraria, wat een niet-indexatie met 0,62% betekent, terwijl ook in 2015 0,53% door niet-indexatie op de erelonen werd ingeleverd.

Het investeringsbudget voor (nieuwe) wachtposten wordt bevroren in afwachting van een grondige analyse en een nieuw plan dat de huisartsenwachtposten, de spoeddiensten en het triagenummer 1733 samenhangend organiseert.