Billijke vergoeding voor vrije beroepen (09-02)

Vanuit het werkveld bereiken ons nog steeds vragen over de stand van zaken met betrekking tot de vrijstelling van billijke vergoeding voor de vrije beroepen. Dankzij de FVIB (federatie van vrije en intellectuele beroepen) werd er in 2013 een ontwerpakkoord goedgekeurd voor de vrijstelling (onder voorwaarden) voor wachtzalen van (alle) vrije beroepen.

De beheersvennootschappen die de billijke vergoeding innen hebben dit akkoord betwist waardoor het Koninklijk Besluit dat de regeling moest bekrachtigen niet werd uitgevaardigd. Zolang er geen definitieve beslissing komt vanuit het kabinet van minister Peeters dat anticipeert op dit juridisch dispuut, blijft de huidige regeling dus van toepassing en dient de invididuele vrije beroepsbeoefenaar de uitnodiging tot betalen te voldoen.

Wij adviseren u wanneer u de betaling uitvoert in het vak van de mededeling volgende woorden te vermelden : "onder voorbehoud uitvoering arrest Del Corso"

Op deze manier anticipeert u op de komende uitspraak in de procedures, en geeft u een duidelijk signaal aan de beheersvennootschappen.