Billijke vergoeding enkel afgeschaft voor tandartsen !?

Aangezien er nog steeds geen uitspraak ten gronde is rond een vrijstelling van de billijke vergoeding voor alle zelfstandige zorgverleners, geldt deze vrijstelling voorlopig enkel voor tandartsen en orthodontisten.

Of u als vrije beroeper in uw wachtzaal muziek speelt of niet, daar wordt u niet rijker van. In tegenstelling tot commerciële bedrijven beïnvloedt dit het 'aankoopproces' niet. Met onder meer dit argument bekwam FVIB vorig jaar de goedkeuring van een ontwerpakkoord, waardoor vrije beroepers, onder voorwaarden, geen billijke vergoeding moesten betalen voor muziek in hun wachtzalen.

Dit ontwerpakkoord wordt evenwel betwist door de beheersvennootschappen van de billijke vergoeding, waardoor het Koninklijk Besluit hierover (nog) niet wordt gepubliceerd.

Bij ontstentenis van een uitspraak terzake zetten de beheersvennootschappen de inning verder en is de billijke vergoeding verschuldigd voor 2014.

In afwachting van het bewuste K.B.  adviseert FVIB de betrokken vrije beroepers om de gevorderde billijke vergoeding te voldoen, zij het met toevoeging van de mededeling 'onder voorbehoud uitvoering arrest Del Corso'.

Daarmee kan u anticiperen op een eventuele latere terugvordering. Maar intussen vermijdt u vervelende juridische problemen, aanmaningen en verwijlintresten.