Beter geen overeenkomst voor 2017 dan een rommelconventie zonder middelen (12-01)!

Beter geen conventie met mogelijke gevolgen voor de sociale RIZIV-voordelen en de telematicapremie dan een slechte overeenkomst die de kinesitherapeuten opnieuw 2 jaar gijzelt en geen enkele garantie biedt om op korte termijn andere en betere denkpistes te ontwikkelen. Het  door de voogdijminister in opdracht van de regering opgelegde budget volstaat niet om de basisbehoeften inzake zorgverstrekking voor de patiënten te verzekeren.

De door Axxon voorgestelde herwaardering van de honoraria  wordt door geen enkele partner in de conventiecommissie nog betwist, de middelen daarvoor ontbreken echter. Er bleek bijgevolg geen billijke oplossing mogelijk voor de ondermaatse forfaitaire verplaatsingsvergoeding bij een huisbezoek (€ 0,39). Nieuw is dat de richttarieven die Axxon sinds 1 januari voorstelt door de verzekeringsinstellingen als correct worden beschouwd.

Vanaf volgende week hebben de kinesitherapeuten op het werkveld 1 maand de tijd om zich uit te spreken over het voorstel van overeenkomst dat nu zal voorgesteld worden door het Verzekeringscomité. 

De belangrijkste breekpunten voor Axxon blijven :

·         een billijke verplaatsingsvergoeding bij elk huisbezoek

·         een meer marktconform ereloon met als uitgangspunt de huidige Axxon-richttarieven

·         de opheffing van de discriminatie inzake terugbetaling van patiënten naargelang ze een wel- of niet-geconventioneerd kinesitherapeut raadplegen

·         de versnelde uitrol van de digitale applicaties zodat de aministratieve overlast van de kinesitherapeuten op het terrein drastisch verminderd wordt op korte    termijn (01.01.2018)

Het volledige eisenpakket van Axxon kan u terugvinden op de website van de beroepsvereniging.

De door Axxon voorgestelde richttarieven blijven inmiddels van kracht !

·         Kabinetsbehandeling:        € 25        (gemiddelde globale duur 30 min.)

·         Huisbezoek :                           € 27        (gemiddelde globale duur 30 min.)

·         In een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden of bejaarden, of voor rechthebbenden in een psychiatrisch            verzorgingstehuis                 € 16

 

  • Elk kinesitherapeut kan de derdebetalersregeling toepassen indien gewenst
  • De terugbetaling van de patiënt blijft verzekerd op het niveau van de terugbetalingstarieven voor 2016 zonder onderscheid tussen wel en niet-geconventioneerden