Besparingen in de gezondheidszorg.

Vermoedelijk komt een flink deel van de besparingen (2,5 miljard euro)  van een verstrenging en bevriezing van de groeinorm, en ook de financiering van de ziekenhuizen zal worden hervormd.

Lees de jongste Nieuwsbrief van KRM !

Enkele documenten waar naar wordt verwezen, kan u hier rechtstreeks raadplegen: de brief van Axxon aan OC,  de sectoriële uitgaven 2001-2011, en de KINEbarometer 2013 .