Besparing op de rug van patiënten 10,5 miljoen euro op jaarbasis (23-08).

In 2017 bedraagt het percentage gedeconventioneerde kinesitherapeuten 15,99 % zoals reeds bekend, het dubbele van de voorgaande jaren.

Het impact van de -25% maatregel inzake terugbetaling van kinesitherapieverstrekkingen aan patiënten die een gedeconventioneerde collega raadplegen loopt op jaarbasis op tot 10,5 miljoen euro.

Minister De Block zit dus voor een zeer stevig bedrag in de zakken van sommige patiënten !!

De aldus gerealiseerde besparing zal dit jaar kleiner uitvallen, omdat de overeenkomst pas inging op 01-04-2017. Voordien was de terugbetaling idem voor ALLE patiënten.