Belangrijk nieuws voor patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten (08-07) !

Axxon is gestart met het verzamelen van patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten met het oog op de instelling van een rechtsvordering bij de Arbeidsrechtbank.

Gezien het om een verminderde terugbetaling gaat en een financieel aspect betreft worden patiënten in deze nog meer en beter gehoord dan de beroepsorganisatie zelf.

Deze patiënten krijgen immers 25% minder terugbetaald voor hun behandeling, als gevolg van de toepassing van artikel 49, § 5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994 en het Koninklijk Besluit van 8 juni 1967.

Minister De Block zit dit jaar voor minstens 3,2 miljoen euro in de zakken van de patiënten van collega's die geweigerd hebben toe te treden tot de overeenkomst die voor het vierde jaar op rij de honoraria niet indexeert.

Het doel van de actie van Axxon bestaat erin dit verschil in de terugbetaling buiten toepassing te laten verklaren door de Arbeidsrechtbank. Deze terugbetalingsregel schendt immers de artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarin respectievelijk het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel bepaald zijn.

Overeenkomstig artikel 10 van de Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie moet worden verzekerd.

Artikel 49, §5, lid 3 van de Wet van 14 juli 1994 en het KB van 8 juni 1967 kunnen aldus worden aangevochten op basis van het feit dat dit onderscheid in de terugbetalingsregeling niet bestaat bij de (tand)artsen.

Bij deze rechtsvordering neemt Axxon alle advocaten- en gerechtskosten voor haar rekening.

Wenst u als patiënt van een niet geconventioneerde kinesitherapeut aan de rechtsvordering deel te nemen, vul dan het deelnemingsformulier in. Stuur in bijlage een kopie van het kwijtschrift waarmee de terugbetaling van de gehonoreerde prestaties werden geregistreerd.

Stuur het deelnemingsformulier en de kopie van het kwijtschrift ten laatste op 1 augustus 2017 naar Axxon PTiB – Imperiastraat 16 – 1930 Zaventem.