Bedragen sociaal statuut RIZIV 2016 (04-07)

Het bedrag van de sociale RIZIV- voordelen 2016 ten gunste van (gedurende gans 2016) geconventioneerde kinesitherapeuten is vastgesteld op:

Volledige bijdrage: 2.490,35 EUR

Tussenbijdrage: 1.861,47 EUR.

Basisbijdrage: 1.408,68 EUR

 

Het eenheidsbedrag 2016 is berekend op basis van een indexering met 0,62 % van het eenheidsbedrag 2015.

Deze beslissing wordt volledig autonoom genomen door de beleidscel sociale zaken, zonder enige tussenkomst van de beroepsvereniging.

Ze impliceert dat de sociale voordelen onvoldoende gelijke tred houden met de gestegen levensduurte in dezelfde periode.