Axxon heeft de Overeenkomst opgezegd (18-12)

Voor AXXON was het al een aantal weken duidelijk dat de onderhandelingen voor de Overeenkomst  2021 niet  vlot  zouden verlopen. 

Op 19 oktober keurde het Verzekeringscomité en aansluitend de Algemene Raad de globale begrotingsdoelstelling voor de ziekteverzekering 2021 goed. Die hield in dat alle sectoren een indexmassa van 1,01% toegwezen kregen.

Concreet betekende dit voor het kinesitherapiebudget, na twee herziene technische ramingen (juni, september) , een indexmassa voor nieuwe initiatieven en honoraria van 11,229 miljoen euro.

Op jaarbasis worden 45,205 miljoen verstrekkingen uitgevoerd op voorschrift. Met een index van 1,01 %  wordt het hoe dan ook moeilijk om onze honoraria betekenisvol te herwaarderen.

Voor AXXON was deze indexmassa ruim onvoldoende, vooral om dat we konden aantonen dat het budget voor onze sector de voorbije twee jaar ruim 71 miljoen euro  onderbenut bleef, en onze begrotingsdoelstelling, gemeten over de voorbije 10 jaar niet werd overschreden.

Daarmee werd de discussie over efficiëntiewinsten opnieuw op scherp gezet.  De komende dagen zijn een aantal gesprekken gepland om de situatie te ontmijnen, en  betere voorwaarden af te dwingen voor 2021.