Axxon adviseert niet-urgente behandelingen op te schorten (16-03)

Vermits de toestand snel en onvoorspelbaar evolueert, adviseert Axxon sinds vanochtend om niet-urgente behandelingen uit te stellen, om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal efficiënte beschermingsmiddelen zijn op dit ogenblik onvoldoende beschikbaar door gebrek aan toelevering.

Axxon adviseert daarom niet-urgente behandelingen op te schorten, maar benadrukt dat noodzakelijke behandelingen dienen verdergezet, conform de verplichting om de continuïteit van zorgen te waarborgen voor die patiënten die kinesitherapeutische zorg absoluut nodig hebben.

De behandelingen dienen één op één te worden uitgevoerd met inachtname van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, zoals reeds uitgebreid gecommuniceerd op 13 maart, en die allemaal terug te vinden zijn op de website van Axxon.

Een affiche voor uw praktijk kan u hier downloaden.