Aantal gedeconventioneerde kinesitherapeuten gestegen met 1% (14-03)

Uit de telling door het RIZIV blijkt dat dit jaar 3861 kinesitherapeuten niet zijn toegetreden tot de lopende overeenkomst.

Hun aantal is met 1 % gestegen ten opzicht van vorig jaar. 

In het Nederlandstalig landsgedeelte  is het aantal gedeconventioneerden duidelijk meer uitgesproken dan aan franstalige kant.