0 euro van de minister + nul engagement en 100% chantage van de VI’s = geen conventie.

Het overleg van 9 december met de voogdijminister liet aan duidelijkheid niets te wensen over: geen bijkomende middelen voor onze sector in 2015. Het budget ligt vast, wordt niet geïndexeerd en er worden geen afspraken geduld in de nog af te sluiten overeenkomst die invloed zouden kunnen hebben op dit budget.

Tijdens de overeenkomstencommissie van 10-12-2014 bleek dat de standpunten van Axxon de VI’s enkel verder uit elkaar groeien.

De mutualiteiten weigeren elke herwaardering van onze honoraria via bv. een herschikking van remgelden, en verschuilen zich achter een besparende overheid om niets te ondernemen, niet de minste stap in de goede richting. Ondertussen chanteren de ziekenfondsen in samenwerking met het RIZIV de collega's op het terrein door de patiënten van wie deconventioneert 25% minder terug te betalen.

Het accrediteringsproject sterft een langzame dood nu er voor het zevende jaar op rij geen eurocent wordt uitgetrokken voor de actief participerende kinesitherapeuten op het terrein.

De billijke herwaardering van het sociaal statuut -sinds 2004 zo vaak beloofd door de overheid en het RIZIV- blijft eveneens dode letter tot minstens 2016.

Idem voor de verplaatsingsvergoeding van 38 eurocent voor een huisbezoek: deze catastrofale vergissing van Axxon om de besparingen voor 70%  af te wentelen op de rug van de collega's, die patiënten die zich onmogelijk kunnen verplaatsen uit de nood helpen, wordt niet bijgestuurd.

De "outliersregeling" tenslotte heeft enkel als resultaat dat er nog meer geld wordt weggepompt uit ons sectorieel budget naar de bodemloze RIZIV-pot. In 2013 hebben we 8,573 miljoen euro bespaard op ons budget, en door onderconsumptie is nog eens 4,770 miljoen euro niet besteed, dus bijkomend bespaard.

Zonder engagementen van de voogdijminister voor de langere termijn blijkt een onderhandelde overeenkomst onhaalbaar, aldus Axxon.  Een nieuwe overeenkomst moet een trendbreuk realiseren, zo stelt Axxon op zijn website.

De overeenkomstencommissie verwacht een schriftelijk engagement van mevrouw De Block VOOR de volgende vergadering op 19 december. Wij houden u op de hoogte van het resultaat.