In de nacht van 16 op 17 januari overleed onverwacht Achille Diegnant , de CD&V senator die onze discipline een wettelijk statuut bezorgde in 1995 , nadat eerdere wetsvoorstellen (tussen 1966 en 1988)  nooit leidden tot een wettelijke erkenning van de kinesitherapie in het kader van de volksgezondheid.

Bij de wet van 6 april 1995 tot regeling van de uitoefening van de kinesitherapie verkreeg onze beroepsgroep eindelijk een wettelijk statuut.

Vorige week verscheen in De Standaard een opinie-artikel, geschreven door een van onze collega's, met een wel heel originele oproep naar de ziekenfondsen toe.

U kan dat artikel hier nalezen.

De inhoud getuigt spijtig genoeg niet van veel kennis omtrent van de gang van zaken binnen de ziekteverzekering en het afsluiten van overeenkomsten.

Tot en met 10 januari hebben ruim 800 collega's deelgenomen aan de peiling die loopt bij de Vlaamse lokale kringen voor kinesitherapeuten.

De resultaten van de peiling voor de voorbije 2 weken kan u hier raadplegen.

 

U hebt intussen de KRM-Nieuwsbrief ontvangen, met daarin uitvoerige toelichting van de wijzigingen die ingaan op 1 januari.

Vermits het K.B. dat het gebruik van eHealthbox voor verstrekkers regelt nog NIET verschenen is, zal het RIZIV de omzendbrief M 18 bis (een laatste keer) per post verzenden aan alle kinesitherapeuten.

U kan uw conventiestatus eigenhandig raadplegen via de app My Riziv.

De nieuwe honoraria zijn van toepassing vanaf 01-01-2019 !


Axxon Ptib heeft gisteren na uren onderhandelen de wijzigingsclausule ondertekend aan de overeenkomst M 18.

Daarmee is bestemming gegeven aan de 39 mio euro extra middelen (indexmassa + 25 mio nieuw beleid) voor de kinesitherapiesector in 2019.

De maatregelen vervat in de wijzigingsclausule beogen doelmatige zorg te stimuleren en beter te verlonen.

Meer details verneemt u weldra in een uitgebreide Nieuwsbrief.

 

Tijdens de vergadering van de Overeenkomstencommissie van heden heeft Axxon een derde poging ondernomen om een consensus te bereiken met de VI's over de besteding van de budgettaire middelen voor volgend jaar, tevergeefs.

Aan de onderbouwde voorstellen voor de verdere herwaardering van gedifferentieerde honoraria richting € 25 is maanden gewerkt, o.m.  in overleg met het RIZIV-actuariaat.

Alle voorstellen zijn neutraal voor de patiënt (het remgeld wijzigt niet) en blijven binnen de begrotingsdoelstelling voor 2019.

Vorige week heeft elke kinesitherapeut die aan de criteria voldeed zijn kwaliteitspremie voor het jaar 2016 en 2017 ontvangen op zijn financiële rekening (2 x € 2.000).

Op anderhalf jaar tijd heeft Axxon gerealiseerd dat de kwaliteitspremie niet alleen toekomt aan alle kinesitherapeuten die voldoen aan de criteria, maar tevens dat ze die verwerven ongeacht hun conventiestatus.

De allereerste premie (2015) werd uitbetaald in 2017.

De Algemene Raad heeft vandaag de begroting en de begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging vastgelegd voor 2019.

Het gaat om een bedrag van € 26.518.320.000.

De meerderheid van de Algemene Raad keurde dit objectief goed. Het budgettaire meerjarenkader (lopende legislatuur) van de federale regering blijft daarbij gerespecteerd.

De voorziene indexmassa (1,45 % voor de honoraria-sectoren) wordt integraal toegekend.

Het Verzekeringscomité keurde maandag het budgetvoorstel voor de ziekteverzekering in 2019 goed.

Omwille van de overschrijding van het budget voor geneesmiddelen met 338,5 miljoen euro is er in 2019 geen ruimte voor nieuwe initiatieven in de ziekteverzekering (cfr. Nieuwsbrief KRM).  Voor vele verstrekkers is het onaanvaardbaar dat de uitgaven voor honoraria daardoor noodgedwongen stagneren.

Kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt: dat wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block garanderen via een nieuwe wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering. Ze kreeg groen licht van de ministerraad voor de hervorming.

Zo zullen zorgverleners aan minimale kwaliteitscriteria moeten voldoen ongeacht de locatie waar ze werken, in het ziekenhuis, een privépraktijk of bij de patiënt thuis.

Pagina's