Gisteren heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV, na gunstig advies van de commissie voor begrotingscontrole, zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe Overeenkomst voor 2021.

De gebruikelijke procedure waarbij de overeenkomst zijn administratieve weg vervolgt kan nu verder gezet worden. 

Meerjarenpan

In de nieuwe overeenkomst M 21 is een meerjarenplan voorzien dat op 30 juni 2021 op tafel moet liggen. Het meerjarenplan  moet volgende elementen omvatten :

 

Zoals eerder gemeld heeft AXXON de overeenkomst M 20 (tijdig) opgezegd.

Voor AXXON was het al een aantal weken duidelijk dat de onderhandelingen voor de Overeenkomst  2021 niet  vlot  zouden verlopen. 

Op 19 oktober keurde het Verzekeringscomité en aansluitend de Algemene Raad de globale begrotingsdoelstelling voor de ziekteverzekering 2021 goed. Die hield in dat alle sectoren een indexmassa van 1,01% toegwezen kregen.

Eerder al was Frank Vandenbroucke (64) tussen 1999 en 2003 minister van sociale zaken. In de kersverse regering bekleedt hij deze post dus opnieuw. Ten tijde van Verhofstadt I hoorde volksgezondheid daar wel niet bij. Toen zat die bevoegdheid bij Magda Aelvoet (Groen) als minister van volksgezondheid, leefmilieu en consumentenzaken.

Vorige vrijdag  kondigde het RIZIV met veel poeha aan dat vanaf dit jaar alle zorgverleners hun sociaal statuut (sociale RIZIV-voordelen) niet meer via een papieren formulier dienen aan te vragen. Meer nog, ze maken voor hen automatisch een premieaanvraag aan en bijbehorend evaluatieresultaat als ze de nodige betalingsgegevens hebben en een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn.

Met verontwaardiging stellen de eerstelijnskinesitherapeuten vast dat ze door de federale overheid niet opgenomen zijn in de lijst met zorgberoepen die een strategische voorraad beschermingsmateriaal ontvangen bij een eventuele tweede besmettingsgolf van het coronavirus.

De resultaten van de voorafgaande schriftelijke stemming  ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering van KRM zijn intussen bekend.

Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat de nieuwe Raad van Bestuur met unanimiteit verkozen is, met inbegrip van de twee nieuwe kandidaten.

Volgende collega's zullen vanaf nu leiding geven aan KRM vzw :

Ellen D'hooghe, Jurgen D'hooghe,Tilly Gabriëls, Charlotte Genbrugge, Annemie Gijselinck, Wim Van Schoeland en Carl Vercruysse. 

Deze ploeg heeft een mandaat tot 2023. 

De uitgaven voor kinesitherapeutische verzorging in 2019 vertonen een onderschrijding van ruim 3%.

Er werd 823,650 mio euro uitgegeven voor kinesitherapieprestaties over heel 2019. De onderschrijding bedraagt 23,69 mio. Het is het tweede jaar op rij dat er een belangrijke onderschrijding van het budget wordt vastgesteld, al was ze in 2018 dubbel zo groot.

Het is wachten op meer gedetailleerde cijfers om na te gaan in welke setting(s) er minder werd uitgegeven dan voorspeld en berekend door het RIZIV.

De maatregelen voor kinesitherapeuten in de Woonzorgcentra zijn online gezet. Vooral de pagina's 23, 31 en 33 zijn van belang voor kinesitherapeuten.

U kan het volledige document hier downloaden, of via  https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

Pagina's