KRM – projecten

1. Valpreventie

In het najaar van 2004 heeft KRM het project “Valpreventie” opgezet. Er werd een opleiding “valdetectie en preventie”  en een opleiding tot “valconsulent” ingericht i.s.m. Kim Delbaere (UGent).

Het bestuur heeft er toen alles aan gedaan om de rol van de kinesitherapeut bij valpreventie voldoende in de verf te zetten:
op de multidisciplinaire startavond van 2 september werden de mogelijkheden qua screening via consultatief onderzoek en qua behandeling in een duidelijke ppt-presentatie kenbaar gemaakt  bij de huisartsen en apothekers.

De opleiding tot valconsulent stelt de deelnemers in staat een detectieonderzoek bij risicopatiënten uit te voeren volgens de huidige state of the art.
Alle KRM-leden die deze opleiding volgden komen voor op de aanbevelingslijst voor de huisartsen uit onze regio (zie elders op deze website).

We ontwikkelden toen een unieke standaard-evaluatiefiche. Die vindt u, evenals een aantal andere documenten, hieronder.

 

2. Kwaliteitspromotie

In de eerste fase van het PQK-project (kwaliteitspromotie) die liep over 2009 en 2010 hebben een aantal KRM-leden actief geparticipeerd aan één van de deelprojecten, dat werd uitgewerkt in samenwerking met de VUB.

Het ging om het project 2008-KWP-P-14, met als onderwerp
“IMPLEMENTATIE EN TOETSING VAN HET GEZONDHEIDSPROFIEL IN HET
KINESITHERAPEUTISCH WERKVELD”.

Het integrale eindrapport van dit proefproject vindt u hieronder.

 

3. LOKK-groepen  (107 A en 107 B)

KRM heeft binnen het kader van de tweede fase van het kwaliteitspromotieproject twee LOKK-groepen opgericht, één in 2011, de volgende in 2012. Beide groepen hebben elk twee peer reviews gehouden binnen de proefperiode die liep tot 31-12-2012. Veertien leden van KRM hebben de vooropgestelde norm behaald.

Documenten in verband met deze peer reviews vindt u hieronder.

 

Het eindrapport van het tweede deel van het proefproject kwaliteitspromotie (2011-2012) vindt u hieronder.

 

Half maart 2013 stelde de raad van bestuur van KRM vast dat het proefproject dat ten einde liep op 31-12-2012 om onduidelijke redenen "stilzwijgend" verlengd werd tot 31 december 2013 … en dat de portfolio's van diegenen die de norm haalden plots niet meer in orde waren. We vroegen de raad van bestuur van PQK dan ook om uitleg. Lees onze brief en het antwoord daarop hieronder.

Eind augustus schreef de RvB van KRM een nieuwe brief aan PQK, met bijkomende vragen. Lees deze hieronder. Hierop mochten wij nog geen antwoord ontvangen.

 

4. Permanente navorming

 

Indien u een idee wil krijgen van de permanente navorming die KRM de voorbije jaren heeft georganiseerd voor zijn leden in de regio Mortsel, raadpleeg dan onderstaande bijlage. Ze geeft u een overzicht van de eerste 23 jaar kringwerking.

De bijlagen (artikels, hand-outs, samenvattingen, ...) die bij deze navorming horen zijn enkel raadpleegbaar voor KRM-leden met een eigen login via de rubriek "archief" van de activiteitenkalender op deze website.