Doelstellingen

BRON van onderstaande informatie : website PQK

Pro-Q-Kine vzw is een onafhankelijke organisatie die het systeem van kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten in België implementeert. Transparante kwaliteitszorg op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector is hierbij de prioriteit. De organisatie werd opgericht op 15 november 2012 en zijn opdracht loopt tot eind 2014. Het is de bedoeling dat het systeem van kwaliteitsbevordering een permanent karakter krijgt.
 

Pro-Q-Kine wilt de kwaliteit van het kinesitherapeutisch handelen perfectioneren en streeft naar een integrale kwaliteitszorg. De individuele kinesitherapeut moet hierbij voldoen aan een aantal vooropgestelde kwaliteitscriteria. De realisatie van deze kwaliteitsbevorderende activiteiten krijgen een plaats in het persoonlijke, elektronische portfolio van de kinesitherapeut. Vervolgens leidt dit kwaliteitsportfolio tot een opname in het kwaliteitsregister  van kinesitherapeuten.

Via kringen van kinesitherapeuten en Lokk's (Lokale Kwaliteitsgroepen van Kinesitherapeuten) wordt het kwaliteitsbevorderend systeem bottom-up aangestuurd. De logistieke en wetenschappelijke ondersteuning wordt daarentegen top-down georganiseerd.
De organisatie werkt nauw samen met de in oprichting zijnde kwaliteitsraad op RIZIV-niveau. Ook Axxon, de Belgische beroepsvereniging van kinesitherapie, en de officiële opleidingsinstituten zijn partners. Het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en Axxon Ptib volgen de werking van Pro-Q-Kine op via een begeleidingscomité. Het netwerk met andere belanghebbende en betrokken organisaties (CEBAM, Domus Medica, SSMG, WVVK) wordt geoptimaliseerd in kader van de werking van Pro-Q-Kine.