Actuele informatie

De Theorie

Het project “kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie” (Pro-Q-Kine) heeft voor PE-online gekozen zodat elke kinesitherapeut zijn persoonlijk portfolio kan creëren waarin al zijn navormingsactiviteiten verzameld worden. De bedoeling hiervan is een financiële tegemoetkoming te voorzien voor de kinesitherapeuten die binnen een bepaalde periode een bepaald aantal punten op basis van de gevolgde navormingsactiviteiten hebben verzameld. Naast deze tegemoetkoming behoort ook een “kwaliteitsregister” tot de mogelijkheden. Dit openbaar register van kinesitherapeuten die aan hun kwaliteit werken zou geraadpleegd kunnen worden door artsen en patiënten, en zou in december 2013 operationeel moeten zijn.

De Praktijk

De Raad van bestuur van KRM stelde einde maart 2013 vast dat het proefproject PQK, dat ten einde liep op 31 december 2012, om onduidelijke redenen "stilzwijgend" verlengd werd tot 31 december 2013 zonder dat de collega's op het terrein hierover vooraf waren ingelicht.

Bovendien bleken de portfolio's van de 14 leden van beide KRM-LOKK-groepen, die de vooropgestelde norm eind 2012 haalden,  plots niet meer in orde . In totaal hadden op 31-12-2012 slechts 39 Belgische collega's de vooropgestelde norm gehaald, waaronder dus 14 KRM-leden.

We vroegen PQK dan ook om uitleg. Onze brief van 28 maart en het antwoord daarop van PQK ,daterend van 2 mei, leest u hieronder.

Eind augustus schreven we PQK een nieuwe brief vanuit KRM met bijkomende vragen, waarop we eind november een antwoord mochten ontvangen. Ook deze brief staat hieronder.

De persmededeling van het RIZIV inzake informatisering, alsook het actieplan E-health is bijgevoegd ter documentering. Een aantal elementen daaruit houden immers verband met kwaliteitsbevordering.

De laatste versie (oktober 2014) van het "reglement kwaliteitsbevordering" vindt u eveneens hieronder.

Wenst u gratis toegang tot 31-12-2014 via de CDLH-bibliotheek tot 7 wetenschappelijke tijdschriften, specifiek gericht op onze discipline, lees dan het document "7 tijdschriften gratis" hieronder !

Bent u geïnteresseerd in het jongste tussentijds rapport van PQK, u vindt het hieronder.

 

 

Hoe aan zelfevaluatie doen ?

Door deel te nemen aan de electronische patiëntenbevraging via uw portfolio (de link hiernaar staat helemaal onderaan uw portfolio).

Een hulpmiddel om een goede relatie op te bouwen met patiënten is de implementatie van de patiëntenbevraging via PE-online, aldus PQK. Het resultaat hiervan helpt om beter aan de hulpvraag van de patiëntenpopulatie tegemoet te komen.

Voor collega's die echter niet in staat zijn deze patiëntenbevraging uit te voeren, organiseert Pro-Q-Kine geregeld een navormingsactiviteit, gericht op de communicatie in de gezondheidszorg.