Activiteitenkalender

De vergaderingen en navorming gaan in principe door in zaal "Muziek" (beneden rechts) van het Rekreatief, Doornstraat 600 in Wilrijk, tenzij anders vermeld. Ruime gratis parkeergelegenheid ter plaatse beschikbaar. Alle navormingsactiviteiten van KRM worden hieronder aangekondigd. Voor wie met de wagen komt : in te geven adres in GPS : Doornstraat 71 te 2650 Edegem.


DINSDAG 21 JANUARI om 20.30 u:  NIEUWJAARSRECEPTIE in zaal "Muziek" van het Rekreatief.

U krijgt een kwartiertje toelichting bij de nieuwe overeenkomst en de perspectieven voor 2020-2021. Aansluitend receptie tot 23.30u.


DINSDAG 18 FEBRUARI om 20.30 u :  "Vertigo, waar draait het om ?"

Sprekers : Luc Vereeck, Charlotte De Vestel

Onderwerp : de huidige state of the art wat betreft vertigo wordt uiteengezet door collega Luc Vereeck die in 2008 doctoreerde aan de UA (Medische Wetenschappen) op het onderwerp  "Evaluatie en behandeling van patiënten met een vestibulaire aandoening."

Accreditering goedgekeurd. Inschrijven via PE-online.


DINSDAG 10 MAART om 20.30 u :  " Pediatrische respiratoire aandoeningen en hun specifieke kinesitherapeutische aanpak."

Sprekers : Stijn Verhulst en Dirk Van den Eynden.

Accreditering goedgekeurd. Inschrijven via PE-online.


DINSDAG 21 APRIL om 20.30 u :  " Mogelijkheden en beperkingen van het aanpassingsvermogen van bindweefsel na weefselbeschadiging "

Spreker : Jill Meirte (UA)


Noteer ook alvast volgende data in uw agenda : dinsdag 12 mei (navorming) en dinsdag 9 juni (Algemene Vergadering KRM).