Activiteitenkalender

ALLE KRM-ACTIVITEITEN WORDEN HIER AANGEKONDIGD

De vergaderingen gaan in principe door in Zaal Bosrand van het Rekreatief, Doornstraat 600 in Wilrijk, en starten om 20.30 uur, tenzij anders vermeld.

Opgelet : indien u een GPS gebruikt, geef dan Doornstraat 71 te Edegem in als adres !   

Klik hier voor een routebeschrijving
 


DINSDAG 26 september 2017 om 20.30u 

Permanente navorming i.s.m. de afdeling Orthopedie van het H.Hartziekenhuis te Lier
met als onderwerp :

Nieuwe toegangswegen voor totale knie- en heupprothesen: nood aan een nieuwe revalidatie? ”

     Een interactief programma, samengesteld als volgt:

  • verwelkoming: Dr. Myncke 

  • nieuwe toegangswegen bij THP: Dr Myncke, orthopedisch chirurg

  • nieuwe toegangswegen bij TKP: Dr Heylen, orthopedisch chirurg

  • revalidatie in het ziekenhuis en ambulant: kinesitherapeut Walter van Nooten

  • fast track bij THP en TKP 

  • discussie 

 

Accreditering aangevraagd via PQK. Bevestiging en persoonlijke uitnodiging volgt.


DINSDAG 17 oktober 2017 om 20.30u 

Permanente navorming i.s.m. Dr. Michaël Maes, orthopedisch chirurg, ZNA, campus Middelheim

met als onderwerp : " De acute knie "

Dr. M. Maes brengt de nieuwe trends aan met specifieke aandacht naar diagnostiek, behandeling en revalidatie, op basis van concrete casuïstiek.

 

Accreditering aangevraagd via PQK. Bevestiging en persoonlijke uitnodiging volgt.


DINSDAG 7 november 2017 om 20.30u 

-  

De eerstelijnszorg in Vlaanderen staat voor een hele reorganisatie. De eerste lijn is de zorg waarmee iedereen doorgaans het eerst in contact komt: de huisarts, apotheker, kinesitherapeut, thuisverpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker. Die eerste lijn is met andere woorden de toegang tot de zorg. "De actoren van die toegang zullen de komende jaren veel beter gaan samenwerken, waardoor de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger beter hun weg vinden, beter geholpen worden en bij de zorg meer betrokken worden", dixit Minister Jo Vandeurzen.

 

Belangrijke informatieve vergadering omtrent de reorganisatie van de eerstelijnszorg (ELZ) in Vlaanderen, met collega Dirk Verleyen -expert terzake- als gastspreker (Axxon-Ptib). 

Hij zal ons in zeer begrijpelijke taal het nieuwe zorglandschap in Vlaanderen toelichten, met speciale aandacht voor het impact van deze veranderingen op onze manier van praktijkvoering, èn een aantal belangrijke consequenties voor de lokale kinesitherapeutenkringen.

 

Accreditering aangevraagd via PQK. Bevestiging en persoonlijke uitnodiging volgt.


Noteer alvast ook dinsdag 28 november (vanaf 20.30u) en vrijdag 1 december (ganse dag) in uw agenda!

Concrete informatie volgt.


Zoals steeds houden we u op elke navormingsavond (en via deze website) op de hoogte van de evolutie van de werkzaamheden van de Taskforce Kinesitherapie van het Verzekeringscomité en van het overleg in onze Overeenkomstencommissie.

De te boeken resultaten in beide instanties zijn in hoge mate bepalend voor het afsluiten van een nieuwe Overeenkomst voor 2018.