Activiteitenkalender

De vergaderingen en navorming gaan in principe door in zaal "Muziek" (beneden rechts) van het Rekreatief, Doornstraat 600 in Wilrijk, tenzij anders vermeld. Ruime gratis parkeergelegenheid ter plaatse beschikbaar. Alle navormingsactiviteiten van KRM worden hieronder aangekondigd. Voor wie met de wagen komt : in te geven adres in GPS : Doornstraat 71 te 2650 Edegem.


DINSDAG 21 JANUARI om 20.30 u:  NIEUWJAARSRECEPTIE in zaal "Muziek" van het Rekreatief.

U krijgt een kwartiertje toelichting bij de nieuwe overeenkomst en de perspectieven voor 2020-2021. Aansluitend receptie tot 23.30u.


DINSDAG 18 FEBRUARI om 20.30 u :  "Vertigo, waar draait het om ?"

Sprekers : Luc Vereeck, Charlotte De Vestel

Onderwerp : de huidige state of the art wat betreft vertigo wordt uiteengezet door collega Luc Vereeck die in 2008 doctoreerde aan de UA (Medische Wetenschappen) op het onderwerp  "Evaluatie en behandeling van patiënten met een vestibulaire aandoening."

Accreditering goedgekeurd. Inschrijven via PE-online.


DINSDAG 10 MAART om 20.30 u :  " Pediatrische respiratoire aandoeningen en hun specifieke kinesitherapeutische aanpak."

Sprekers : Stijn Verhulst en Dirk Van den Eynden.

Accreditering goedgekeurd. Inschrijven via PE-online.


DINSDAG 21 APRIL om 20.30 u :  UITGESTELD omwille van de coronamaatregelen.

Nieuwe datum : DINSDAG 12 MEI,  20 u, online-lezing

Bindweefselfysiologie toegepast op herstel na weefselbeschadiging : "Weefselherstel en littekens, een aanknopingspunt voor kinesitherapie ?"

Spreker : Jill Meirte (UA), Doctor in Medical Sciences, UA, 2016; research fellow, Oscare Scar After-Care and Research Center.

Accreditering goedgekeurd.

Inschrijven via PE-online, ook als u reeds aangemeld was voor 21-04 !!


DONDERDAG 7 MEI om 20 uur :   WEBINAR voor AXXON-leden over post-COVID respiratoire revalidatie.

Organisatie : KU Leuven i.s.m. het UZ Gasthuisberg. Aanmelden via info.nl@axxon.be !!

 


De Algemene Vergadering van KRM die voorzien was voor dinsdag 9 juni is afgelast.  Ze wordt vervangen door een voorafgaandelijke schriftelijke stemming. Uw stembrief moet ons bereiken uiterlijk 23 juni, dag waarop de AV doorgaat. Alle informatie wordt u per email bezorgd in de week van 8 juni.