Activiteitenkalender

ALLE KRM-ACTIVITEITEN WORDEN HIER AANGEKONDIGD

De vergaderingen gaan in principe door in Zaal Bosrand van het Rekreatief, Doornstraat 600 in Wilrijk, en starten om 20.30 uur, tenzij anders vermeld.


DONDERDAG 6 september  2018 om 20.30 uur in het Hof van Reyen, Oudestraat 37 te Boechout :

Multidisciplinaire navorming in samenwerking met HRM met als onderwerp

"Biopsychosociale benadering van lage rugpijn ",

met als sprekers Sebastiaan Naessens (kinesitherapeut) en prof. dr. Nathalie Roussel,

allebei verbonden aan de onderzoeksgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Universiteit Antwerpen.

In 2017 publiceerde het Federaal Kenniscentrum een update van zijn richtlijn over lage rugpijn. Sinds de vorige richtlijn, die toen al 10 jaar oud was, is er veel veranderd. Meer en meer wordt de nadruk gelegd om het gebruik van medische beeldvorming te beperken, en om deze aandoening niet enkel medisch, maar ook vanuit een biopsychosociaal model te benaderen.

     ACCREDITERING GOEDGEKEURD

 


 

DINSDAG 18 september 2018 om 20.30u :   "Remotion training" door Matthias Weemaels. 

Deze navorming vindt plaats in Afspanning De Jachthoorn, Doornstraat 11, 2550 Kontich !

Matthias Weemaels is een gepassioneerde, creatieve trainer die buiten de lijnen van traditionele trainingsmethodologie durft te kleuren. Na een uitgebreid parcours als conditietrainer bij verschillende sportfederaties, is zijn denkwijze over het trainen van het menselijk lichaam volledig omgeslagen. Als gastdocent aan de Universiteit van Gent kunnen kinesitherapeuten en andere beweegprofessionals beroep doen op zijn expertise via de opleiding ‘remotion training’.

ACCREDITERING GOEDGEKEURD. Inschrijven via PE-online.

 


DINSDAG 16 oktober 2018 om 20.30u :   "Bekkenbodemreëducatie een onmisbaar element bij zwangerschap en bevalling?"

Sprekers : Hedwig Neels, MPT, PhD,  en Alexandra Vermandel, MPT, PhD,

allebei verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen

Bekkenbodemdysfunctie  in vrouwen is een belangrijk probleem in de gezondheidszorg, om wille van de hoge prevalentie, het invaliderend effect op de kwaliteit van leven en de impact op de hele gezondheidszorg. Symptomen gerelateerd aan bekkenbodemdysfunctie, zoals urinaire incontinentie, fecale incontinentie, orgaanprolaps en seksuele dysfunctie zijn veelvoorkomend in vrouwen. Zwangerschap en (gecompliceerde vaginale) bevallingen zijn twee van de belangrijkste risicofactoren voor bekkenbodemdysfunctie in vrouwen; naast leeftijd, multipariteit, obesitas, hysterectomie, respiratoire aandoeningen met chronische hoest, constipatie en menopauze. 

ACCREDITERING GOEDGEKEURD. Inschrijven via PE-online.

 


DINSDAG 13 november 2018  om 20.30u : Robotica: de toekomst binnen prothesechirurgie ? Totale of halve knieprothese ? Protheses op maat ? En wat met de revalidatie ?

Spreker : Dr. M. Maes, orthopedisch chirurg ZNA.

 

ACCREDITERING GOEDGEKEURD. Inschrijven via PE-online.

 


DINSDAG 11 december 2018 om 20.30u :   " Burn-out, crisis in slow motion ? " VOLZET !!

Spreker : Prof. Dr. Eric Kerckhofs,

verbonden als hoogleraar aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de VUB.

Onderzoeksdomein : neurologische revalidatie en revalidatiepsychologie.

Helaas ervaren nogal wat collega’s een aan het werk gerelateerde toestand van lichamelijke, emotionele en geestelijke uitputting, die niet verdwijnt na een normale rustperiode. Dat zijn de essentiële symptomen van een burn-out of opgebrand zijn. Dat gevoel doet zich niet plots voor, maar is ingebed in een progressief verloop waarbij de gevolgen steeds ernstiger worden. Het is dus een gefaseerd proces.

Onze onderzoekscijfers toonden aan dat 7,4% van 600 Vlaamse kinesitherapeuten een klinische burn-out vertoonden en dat daarbovenop nog eens 23,5% een risico liep op burn-out. Samen betekent dat 1 op 4 kinesitherapeuten.

Teveel administratie, werkoverbelasting, te weinig behandeltijd en een gebrek aan waardering bleken de voornaamste verklaringen te zijn.

Het is dringend nodig om na te gaan hoe op professioneel, persoonlijk en familiaal vlak voorzorgen kunnen worden genomen om burn-out te voorkomen. Uiteraard ligt hier ook een belangrijke taak weggelegd voor de beroepsvereniging.

ACCREDITERING GOEDGEKEURD,. Inschrijven via PE-online.